Tongren Liu Shen Wan

Tongren Liu Shen Wan

BEIJING TONG REN TANG

Regular price $60.00 HKD Sale

Highlight :
Febrifuge, antidotal, antiphlogistic, relieving pain
Origin :
China

Ingredients :
Artificial Bezoar, Artificial Moschus, Venenum Bufonis

Product Code: 52083497