Mei Yuan Duyun Maojian Green Tea (Spring Tea Premium) (100g)

Mei Yuan Duyun Maojian Green Tea (Spring Tea Premium) (100g)

Mei Yuan

Regular price $340.00 HKD Sale

Highlight :
  • Famous in Guizhou
  • Named by Mao Zedong
Origin :
Duyun, Qiannan

Product Code: 60512903