Hangzhou Tianmu Dried  Bamboo Shoot

Hangzhou Tianmu Dried Bamboo Shoot

Yue Hwa Chinese Products

Regular price $25.00 HKD Sale

Highlight :
  • Native food from Hangzhou
  • Vacuum Packaging
Origin :
Hangzhou, China

Product Code: 60371536